Slide

Carpathia BV

Rehoma investeert samen met twee andere aandeelhouders in Carpathia, waarbij Kuikens de directievoering en handelsbevoegdheid bij een directeur is ondergebracht. De relatie met beide partijen bestaat al 20 jaar. In een eerder stadium werd samen startup Marktgevoel.nl opgericht en succesvol verkocht begin 2014.

Carpathia BV wil beursgenoteerde bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar additionele financiering. Daarnaast participeert Carpathia actief in deze bedrijven en neemt het deel aan corporate actions. Het instrumentarium dat daarbij ter beschikking staat, bestrijkt het gehele spectrum van de effectenbeurzen. Te denken valt aan financiering via equity lines of emissies. Maar ook onderhandse plaatsingen, accelerated bookbuildings en emissies met voorkeursrecht (“rights issues”) behoren tot de expertise. Carpathia is actief als een klein hedgefund.

Inmiddels is er een samenwerking met Kempen/ Van Lanschot opgetuigd om korter op de bal te kunnen spelen. Het speelveld binnen de reguliere beurshandel is door het wegvallen van veel particuliere beleggers behoorlijk veranderd. Banken houden steeds vaker de loketten gesloten en de reguliere handel is door pc's/ algoritmes overgenomen. Rehoma ziet daarom flinke kansen in bovengenoemde tak van sport. Met 20 jaar ervaring denken wij -samen met de andere vennoten- klaar te zijn voor deze 'volgende' stap binnen de beurswereld.

www.carpathia.nl