Slide

Fortissimo Real Estate B.V.

In 2016 zijn de vastgoedvennootschappen Allegretto Vastgoed B.V. en Allargando Vastgoed B.V. gefuseerd tot de nieuwe vennootschap Fortissimo Real Estate B.V. Met een selecte groep mede-vastgoedbeleggers heeft Fortissimo inmiddels een mooie vastgoedportefeuille opgebouwd in het commercieel vastgoed. Investeringen zijn altijd gericht op de lange termijn. Uitgangspunt is dat de aankopen overwegend voor vele jaren in portefeuille blijven.

Beleidsmatig wordt structureel voor een laag risicoprofiel gekozen. Vanwege de financiële gegoedheid van de investeerders behoeft er meestal geen financieel voorbehoud gemaakt te worden omtrent een verwerving. De banken zijn graag partner ten behoeve van de financiering van het vreemd vermogen.

Rehoma heeft binnen Fortissimo een controlerende rol en wij zijn, anders dan bij de overige projecten, minder betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Deze portefeuille biedt een mooie diversiteit op de andere investeringen.